kljava

klavir

Ima onu kljavu kaj je manja, halbfligl.