kljave

klavijature, isto što i kljuve

Deset tisuća za kljave? Najs!