kljuka

1. Veliki nos
2. Ključ

Ostavili sam ti kljuku na prozoru, vrati se do 2.