k’o s tuđom protezom

opis izrazito nepreciznog šuta u sportu

Nabio je loptu u sedmi red tribina. K’o s tuđom protezom.