krmača

Plastična boca piva od 2 litre, od milja se kaže krme.

Ja sam sinoć popio jednu krmaču, a poslije još 3 pelin fante u Poirotu. // Kume, meni uzmi jedno krme u trgovini.