kruzati

krstariti; u prenesenom značenju đirati, obilaziti, posebno u autu

Idemo kruzat u Vectri?