kuba

u pikulanju: crta s koje igrači u novom krugu igre bacaju pikule

Povuci kubu.