Kvinovci

grupa Queen

Nakon Oscara svi su se pravili da vole Kvinovce.