lajna

linija teksta, posebno u hip hop/rap/trap glazbi

Lajne su na papiru, ne na WC-u.