lapiti

prodavati zjake, ljenčariti

Šta radiš? -Ništa, lapim.