li-la

osrednje

Kako ti je na novom poslu? -A ono, li-la.