lingvač

lingvist, student lingvistike

Sjećaš se onog lingvača koji je znao gradivo bolje od profesora?