lovac

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre prvi baca pikulu s kube

Lovac! (ja prvi bacam)