ložiti se na nekoga

paliti se na nekoga, osjećati fizičku privlačnost prema nekomu

On se strašno loži na Mateju.