luftinšpektor

neradnik, lijenčina

Taj luftinšpektor je po celi dan u kafiću.