lujka

luđakinja

Razmišljao sam da je kresnem, ali sam zaključio da je prevelika lujka.