mag

u filmskoj terminologiji, kratica ili oznaka za magnetski ton

Pripazi kada navodiš, ovo ti je pod mag.