markica

pločica koja potvrđuje da je pas cijepljen protiv bjesnoće

Maza je bila silno ponosna kad je dobila markicu.