mejnanje

u MMORPG igrama, igranje glavnog lika; igrači obično imaju jednog glavnog lika (main) te više sporednih (alt)

Već dva tjedna mejnam i super mi je.