minđa

žensko spolovilo, ali i za ženu u cijelosti

Pogle minđu preko ceste.