mitomanija

višak riječi, nepotrebna priča i objašnjenja

Tebra, mojne me latipi s tin mitomanijama.