na izvolte

nešto (ob. o tijelu) tako vidljivo da kao da se nudi

Izrez na haljini takav da je sve na izvolte.