na kip

kratko i; prozor otvoren po horizontalnoj stranici, suprotno od prozora otvorenog na libro (na knjigu)

Otvori prozor, ali na kip.