nafafan

Stanje kad je osoba pijana ili nadrogirana odnosno pod utjecajem alkohola ili droga.

Došao je na posao sav nafafan.