naftalinka

neprozirna vrsta pikule koja se presijava kao nafta na površini vode

Blago siga tebi, imaš dvije naftalinke.