napeglati

istući, prebiti

Nastavi srat i dobro ću te napeglat.