narkos

narkoman, đaner

Jesu se ona dva narkosa opet onesvijestila na kauču?