čili

hladno, hladnjikavo

Moram se obuć, postalo je čili.