nou frks

tobožnji engleski od “nema frke” u značenju nema problema, lako ćemo

E, možeš mi posuditi knjigu? – Nou frks.