obrnuti

poševiti, pojebati

Daj ju obrni više, na kavama ste već mjesec dana!