obrnuti lovu

okrenuti lovu, zaraditi

Kod love je važno da se obrće.