odapeti

umrijeti

Cijela familija čeka da odapne jer se nadaju nekoj lovi, gamad.