okserice

noge u koljenima iskrivljene na van, u obliku slova O

Svi kauboji imaju okserice od silnog jahanja.