oprem

opet

Nije bio koncert, al je bila pijanka. Oprem dobro.