pakpapir

čvršći papir za umatanje pošiljki, usp. bakpapir

Kupi mi rolu pakpapira da pošaljem paket.