papkar

isto što i papak

Nemoj biti ljubomorni papkar.