picopjevac

isto što i pizdopjevac

Još jedan picopjevac se prebacio u programere.