pišica

ženski spolni organ kod djevojčica

Jesi si obrisala pišicu?