pitonist

programer u programskom jeziku Python

Ima završen FER i još je dobar pitonist.