prati glavu

čitati bukvicu komu, predbacivati

Žena mu pere glavu već pola sata jer je zaboravio grincajg.