prčada

Izraz za seks.

Obuci tanga gaće večeras, bit će prčada.