prčiti

imati spolni odnos

Kako su se prčili, ko luđaci!