prezec

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre treći baca pikulu s kube

Prezec! (treći sam!)