prova

prednji dio broda

Udarili smo provom u njegovu krmu.