puška

nos, pomalo pogrdno

Gle frajera, kakvu pušku ima.