rasturati

biti premoćno najbolji u nečemu

Rastura u matematici