rejtati

ocjenjivati sadržaje, najčešće u online okruženju, na stranicama poput imdb.com

Uvijek rejtam filmove koje sam pogledao.