rezanci

poprilično učvršćeni snopovi vlasi na masnoj kosi

Gle koje rezance ima! Što ne opere tu kosu?!