roka/ropa

rupa u koju se u klikeranju mora ubaciti kliker

Ej stani malo! Pa ti nemaš rope a otruljio si mi kliker.