sabiti se

urokati se, ubiti se od alkohola ili droge

Isuse, kako smo se sabili kod Vuče u subotu.